0-9
17 بهمن 1401 - 01:18

سابقه کیفری در پرونده عفو شدگان اخیر لحاظ نخواهد شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از آنجا که زندگی آتی عفو شدگان برای مسئولان نظام اهمیت دارد سابقه اخیر کیفری در پرونده عفو شدگان لحاظ نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار قضائی مهر مسعود ستایشی در گفت و گوی ویژه خبری گفت: موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو تعداد کثیری از محکومان و متهمان نشان داد که دایره رأفت نظام تا چه اندازه گسترده است.

وی افزود همواره سرنوشت افرادی که به عنوان فرزندان این کشور دچار خطا و لغزشی می‌شوند که از نظر قانون اقدام آنها مستوجب مجازات است برای شخص رئیس قوه قضائیه مهم بوده است.

ستایشی گفت: از این رو مقرر شده تا برای آنکه خطا و لغزش اخیر در زندگی و آینده این افراد تأثیر نگذارد سابقه محکومیت کیفری از پرونده آنها پاک شود.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1021429